Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » Spiš » okres Poprad » turistika » miesto

Miesto, okres Poprad

Miesto v okres Poprad

V okres Poprad sa nachádza 920 kusov miesto.

Miesto, okres Poprad:, 1 z 16

Vojtasová, Magura, Granátová stena, Gerlachovský kotol, Malý hang, Erlchen, Slavkovská dolina, Nemecký rebrík, Tatranská kotlina, Cmiter, Pod lesom, Lesovňa Danielov dom, Železná kotlina, Granátové lávky, Krivé hony, Komposesorátny les, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Zavalisko, Slavkovské plieska, Machalovce, Pri stanici, Pri kríži, Bartková, Mokré lúky, Biela voda, Biely kameň, Poľana pod Javorem, Záhrady, Pri železničnom moste, Kapustnice, Medzi mosty, Pod slavkovským jarkom, Mačací kotol, Pekná Vyhliadka, Jakubkova lúka, Horná lípa, Primovce, Kišovce, Velický žlab, Pod ošipárňou, Pod Hrachoviskami, Malé záhumnia, Kejda, Majer, Panské záhumnia, Pod skalku, rómska osada, Záhumnie, Zemičky, Klauzmanka, Za Bieloncikom, Romska Osada, Blažov, Hrabusicka hajovna, Vernar, Hronkova, Kamence, Holy vrsok, Blaščatská dolina

Miesto, okres Poprad:, 2 z 16

Pniaky, Pri Poprade, Úboč, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Batizovská dolina, Velická dolina, Brána, Dolina Zielona Gąsienicowa, Farský les, Dolina Świńska, Hrb, Zlatné, Košarisko, Kamenec, Pod kríkmi, Jazierka, Pod cestou, Veľký fľak, Žlabková dolina, Babia dolina, Generál šús, Okolo stodoliska, Skalka, Čierna zem, Jahňačie, Čiernohorské jaskyne, Filmársky žľab, Beim Böcken, Veľký oželec, Huncovká koliba, Zadné kotly, Pod jedľovým hrebeňom, Tomanowe Stoły, Fľak, Hlasná skala, Pod zlodejským chodníkom, Pod študentský prameňom, Stredná cesta, Tokarna, Vyšný les, Pod železnou bránou, Opalená skala, Nad Slavkovským járkom, Žleby, Folvarský lesík, U zlaté jámy, Kyslá polana, Les nad Žlebamy, Tomanová, Stadlisko, Krayov košiar, Na vrchu Štvrtského, Rovná Krajina, Čierna dolinka, Biela voda, Baňská studna, Monkova dolina

Miesto, okres Poprad:, 3 z 16

Košiar, Kotly, Hoderswäldchen, Obecný les, Veľký Košiar, GrosserKuhleger, Žlabkové rovné, Čierna voda, Malý Košár, Vráta, Pustatina, Vysoké bažičky, Fľaška, V žlabkoch, Dolný pekný lesík, U veľké jedle, Malá hučava, Mlaky, Horárňa, Podžredla, Rovné, Došťanka pod Smrečinami, Kikula - Grúň, Stredné kotly, Orlov, Pod Kikulu - Grúň, Ireky, Škutová, Busch, Škoruchová, Nad napájadlami, Pod Škutovú, Nad Folvarskými járky, Hlboká, Hlinisko, Pod Holicu, Šuvarné, Velký hang, Žiakovská poľana, Kolesárky, Záhrady, Mogila, Jakubcovo-Suchodol, Dlhý vrch, Prostredný hrebeň, Rakytovec, Pekný lesík, Nový diel, Veľký krížny kopec, Za Došťanku, Šindlárka, Črchlá, Lesné baráky, Za Teplicou, Červená skala, Hrádok, Nad cigáňmi, Kikula nad Ráztokami, Jakubkova lúka, Veľký Brunnov

Miesto, okres Poprad:, 4 z 16

Rovienky, Na tmavom kameni, Pod táborom, Košariská, Široká, Furtačka, Hájovňa, Horný pekný les, Študentský prameň, Nad Peknou vyhliadkou, Staníkov a pod Staníkov, Za Teplicu, Bučiská, Zálom, Malé Prostredné, Za Opálené, Kobylárky nad Vlčou, Zbojnícka, Za Novú cestu, Široké pole, Jedľový hrebeň, Za Glinku, Predné kotly, V hlbokom kotle, Za Ireky, Veľký Brunov, Pod královým nosom, Malý Brunnov, Na Sokolích horách, Grapy a Poldvorné, Hájenka Žákovská, Zadný a predný Ždiar, Pod Zálom, Lípa, Za novou cestou, Slavkovská jama, Hnilce, Holý vrch, Nad suchým ležoviskom, Poš, Pod Hrebienkom, Kvasičné-Suchodol, Veľká hučava, Pod Hoľou-Pod Starou cestou, Došťanka, Solnisko, Granáty, Tesné údolie, Svitanovka, Peklanka, Pod a za Došťanku, Pri horárni, Kríž za plotami, Hundzbarg, Škvrkovec, Ždiar, Vysoké u Kolesárok, Pod červenou hlinou, Veľký les, Holičná

Miesto, okres Poprad:, 5 z 16

Malinky, Pod hlasnou skalou, Široký kopec, Jakubcovo - Suchodol, Pod Magurkou, Holičná, Pod Babím, Spálený les, Macová, Malé a Veľké Prostredné, Holična, Dlhá lúka, Nižný les, Pálenica, Kartárikov žľab, Na pasienku, V klíne, Diery, Veľký jazyk, Päť prameňov, Cez dolku, Mraznica, Na tlohy, Veľký Žľab, Spalenisko, Ostrá hora, Hlusek, Dubina, Pod chrasťou, Predný dupec, Gerlachovské spády, Pod tlohy zadné, Nižné krivé, Predné kamence, Úboč, Havrania, Večný dažď, Pod Kráľovu Hoľu, Ošarpance, Vyšné povrazy, Roveň, Kozia skala, Čenčice, Pod Magurku, Končisté, Jaseňovisko, Veľký Brunnov, Valchoveň, Nad Jánovcami, Grapy a Podvorne, Za Pilisko a Skalnisté, Cez hrb nižné, Plantáž, Nad troma jazerami, Kliníky, Za plotami, Koncom do jablonky, Uhliarová, Pod Ostrým hrebeňom, Cez hrb vyšné

Miesto, okres Poprad:, 6 z 16

Lochy, Cez hrb stredné, Baralovec, Strižia, Kamenný lom, Popletené, Liščie diery, Prašivek, Suchodol, Pod stránkou, Dieliky, Kotlisko, Sosnové, Pod Hoľu, Pri veľkom krížnom kopci, Salašky, Tlohy, Vába nad Humbierkom, Pod Bielou vodou, Palenica Białczańska, Nad žľaby vyšné, Pod Hradiskom, Nižné povrazy, Kratiny, Maličké, Zadné kamence, Do kotliska, Vlčia, Zadný dupec, Granátová lávka, Dlhý les, Prostredné, Strážske, Na vrchu, Bogrozka, Za stranou, Pekman, Pod Žabicu, Zatratené, Žľaby, Chrasť, Lapinová, Pod tlohy stredné, Pod tlohy predné, Vyšné krivé, Štós úboč, Od horského vrchu, Martanská, Rígeĺ, Ku chotáru, Kraviarská, Starý diel, Koncom do jarku, Široké, Jablonov, Špičná chrasť, Suchý vrch, Nad studienkou, Podhrazd, Líščie diery

Miesto, okres Poprad:, 7 z 16

Roveň, Sokolie, Zásuvky, Bogrožka, Hromadná dolina, Smulisko, Za lúčky, Pod povrazy, Gerlachovská hora, Nad brehom, Nad priekopou, Malý Šum, Prostredný vrch, Na zátoky, Burimborka, Pod úbočou, Prostredný hrb, Palesok, Pri čenčickom kostolíku, Pri kláštorskom, Zadné od Hranovnice, Pod stĺpom, Pod lesom, Šibeničná hora, Pod Šibeničnou horou, Štvorcový lesík, Pod Vysoké, Pod gelondrami, Pod kostolom, Za humnami, Krivé, Stupy, Prostredné od Hranovnice, Kyjaň, Cez lúčky, Cez lúčky, Ku šmýkancu, Blchy, Prostredné ku predku, Vyšné lúky, Pod rovienkou, Niže kaplnky, Na Myšiu hôrku, Hlboká dolka, Krivé pod Ugovským, Pod lieštím, Pri kamenárni, Pod čiernou dolinou, Zadné hony, Na Draveckú horu, Nad skalkou, Rokyte, Pod hajské, Predné hony, Vyšné losy, Malá Poľana, Prostredné od predku, Nad prednými honmi, Prostredné pri brezinách, Vyšná poľana

Miesto, okres Poprad:, 8 z 16

Štvrtský lesík, Ležisko, Kubašok, Hranovnická dubina, Bystré, Na poľanu, Rúbanisko, Losisky, Knižné, Predné hony, Krížná, Breh, Košiare, Za kostolom, Diely, Breziny, Grúň, Krivé nad Ugovské, osada Visová, Podtatranská vodárenská, Hornád, Malé pole, Na doline, Veľká Poľana, Losy, Ugovské, Na pastve, Pod novou cestou, Lomnické pole, Nižné losy, Na kláštorské, Prostredné pod Ugovským, Na rovni, Pri studenom potoku, Gojník, Pri starolesnianskej dolinke, Nad pivnicou, Za kyslou vodou, Ku pasienke, Pod Matejovským lesom, Na záhradách, Nižné trnie, Stredné mláky, Košariská, Pod cestou, Dolinka, Veľké nad Sráňami, Veľké lúky, Starolesnianska dolinka, Stredné nad Stráňami, Na kopci, Nad záhradami, Zadný kút, Ku Tatranskej Lomnici, Lesík, Pri rašelinisku, Pod Tatranskou Lomnicou, Medzi svrčinky, Pod novolesnianskou cestou, Nad dedinou

Miesto, okres Poprad:, 9 z 16

Smrekovica, Hájnik, Úhory, Zadné veľké, Na hŕbku, Vyšné lesy, Pod dedinou, Nad čiernou dolinou, Nad studeným potokom ku Mlynici, Klin, Pri brezinkách, Za stodolami, Oľšovec, Šintovec, Široké pod cestou, Nad Kostolnou, Do hory, Pri trigonometrickom bode, Bánova dolina, Tŕnovec, Koncom do hora, Rybníky, Skalička, Mlynický lesík, Tepličné, Okno, Trunovec, Podlesík, Nad cigánmi, Pod Hágami, Pod Kamenárňou, Dobošky, Vyšné Podhájske, Vtáčí hrb, Sihoť, Háj, Hŕbok, Betlanovský les, Pod Olšavkou, Na brehoch, Nad mostom, Kopence, Za hromadou, Velky Sokol, Nižné Podhájske, Medzi cestami, Na dolinu, Nad studienkou, Hŕbok, Za hromadou, Jama, Jazerek, Hladké lúky, Šihoc, Hágy, Pod Hágmi, Do Hornádu, Betlanovký les, Kubanov kút, Brehy

Miesto, okres Poprad:, 10 z 16

Ostrá skala, Pustá, Uhlisko, Maceková, Panské záhrady, Mlynčianske pasienky, Kamenáreň, Veľké Záhumnia, Za Humbiargom, Váby, Artáky, konfalova lúka, Pod šibenicami, Pod Havranovou, Ramža, Za močiarom ku Popradu, Sojaková dolina, Kapustnice, Záhumnia, Hrubého lúka, Smradlľavá studňa, Melé pole, Zlatá diera, Handžakubova, Pri rekreačnom stredisku, Sekera, Panské Kamence, Hliniská, Brestov vrch, Humbiarček, Lipovec, Grapy, Chmelník, Jezerský vrch, Kotlina, Spálenisko, Vápená dolina, Barniegy, Mitlibarg, Dielnice, Pred Marelou, Vrablová, Piesiská, Na hore, Zadné Dešťanky, Pod Oĺšavkou, Humbiarg, Šterbaková, Mlynčiansky lesík, Dolina, Roveň, Pri novom dvore, Predné Dešťanky, Oĺšavka, Oravcová dolina, Slabikárka, Vyše dediny, Stredný vrch, Stredné hony, Za sypaň

Miesto, okres Poprad:, 11 z 16

Hrubý les, Nad dubom, Dlhý les, Kôpky, Albertová, Bičiarky, Svetlovec, Pod hruškou, Bukový vrch, Uhlisko, Hrachoviská, Vysoký vrch, Kruhy, Krajčovec, Cez dolku, Do vyšného potoka, Na zadný dub, Mokrá dolinka, Vyšnie losy, Knižková, Prostredný vrch, Pod Zuber, Pusté pole, Cigánka, Na rovni, Kapustnice, Za lúkou, Spálený bán, Suchá dolina, Za Hron, Družstevné pasienky, Kruhy a Iberšáry, Červeník, Na žľabinu, Pekáreň, Šarnice, Ditrich, Železné vráta, Nad Zuber, U môstku pri Rakúsoch, Nižnie losy, Pri Mlynčekoch, Čelo, Národný park Slovenský raj, Vyšné Velše, Nad mlynom, Mlynská cesta, Na Mláčiská, Zemiačniska, Nižné Poprady, Krátka púť, Starý cintorín, Vaisnuber, Kalvinov kút, Košiarec, Breziny, Čeršla, Nad Jazerom, Spišsko, Za Bielou vodou

Miesto, okres Poprad:, 12 z 16

Kropáčová, Dlhé pole, Za Hronom, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Pod lesné, Kopelozová, Pisarová, Vrch poľa, Palenica, Salašíky, Ku krížu, Roveň, Klinová dolina, Nad žľaby, Kotlíky, Bukovec, Nižné Velše, Úboč, Predráry, Lúky pod Dlhým lesom, Na Kozinci, Starý hotinec, Pásy, Kraviacov, Šrenglová, Velšíky, Nad Tomčovou, Martazík, Pod vrchnú púť, Pod Stráňanskou cestou, Pod švábovskú úboč, Pasterník, Pusté pole, Za jarkom, Pod Stráňskou cestou, Rovinky, Pri Stráňanskom chotári, Peklo, Nize dediny, Raptošova, Prašivý vŕšok, Hincovo, Kolvac, Buglová, Veľké briežky, Hajdučková, Kišova baňa, Vernarska tiesnava, Jama, Kopa, Sance, Zadná dolina, Skalka, Gendreje, Vysoká medza, Stratenik, Bela, Noviny, Zliabky, Ku Huncovciam nad cestou

Miesto, okres Poprad:, 13 z 16

Nad Strážskou cestou, Dlhy grun, Za Heldakom, Pred Skalkou, Predná hora, Velka Suca, Kopanec, Nad cintorinom, Hlinisko, Železničná trať, Kosturova, Lomnický jarok, Vysoká hora, Bláznova, Svarcova, Mala latna, Salašná, Stvrtocka pila, Pod Palenicou, Okolo lesa, Príslop, Pri sosne, Zadné krivé, Nad cintorínom, Kratky grun, Palenica, Pod Prehybom, Pri Matejovciach, Malý Sokol, Pod dubom, Zadná hora, Dankova, Suchy vrch, Maly Vahan, Tri studne, Mala Suca, Kúty, Cez harb, Hlavacova dolina, Lósy, Pod Štôlou, Mokra, Stary Vernar, Bystrý vrch, Ku Strážam, Prislopok, Polska cesta, Za vrchom, Pod Holym vrskom, Cierna dolina, Holá pálenica, Za prislopkom, Veľké brusty, Knazova luka, Pálenica, Velky Vahan, Pod mlynskym chodnikom, Kovaľová, Dolinky, Ortaky

Miesto, okres Poprad:, 14 z 16

Pasienky pri Belskom, Stvrtska hajovna, Stvrtska pila, Na roveň, Pod lósmi, Veľké Lúky, Nad kostolom, Velka latna, Martalúzka, Vyšné Poprady, Na baňu, Maly Sokol, Filovske, Zadne lesy, Drozdovka, Kýčera, Lieskovec, Prehyba, Stredné lúky, Lastovičná skala, Nad mlynskym chodnikom, Blech, Verty, Kapustnice, Za Kapustnicami, Barno, Krivé, Pod závozy, Nad Komarnikom, Ku Teplickému jarku, Hnilec, Polanky, Zadná dolinka, Poľany, Pod lesom, Tajchy, Barna, Puste Pole, Rydzikova, Nad Ďurkotovým krížom, Nad cestou k polesiu, Krajčovec, Nad šibeň, Jablonka, Matejovce, Pod cestou k polesiu, Vyšné krivé, Háj, Pred Lieštinami, Orgány, Mlyn, Pod barbolicou, Lúky pri dierach, Pri chodníku, Kopy, Do kotla, Pod Kýčerou, prameň Hnilca, Pod Borzom, Pod lesom

Miesto, okres Poprad:, 15 z 16

Uhliská, Pod vodárňou, Koryto, Komarnik, Suché žliabky, Pod percok, Vyšná Šuňava, Jaškovec, Kopanice, Krahulec, Pri Čiernom Váhu, Žabince, Niševci, Jablonka, Ponad lopušnu, Pri vodárni, Zapačna, Pod za pašt, Borzo, Valterová, Plošte, Dlhšina, Vápenička, Styri pruty, Štufy, Zadné hrbky, Za studňou, Pri Teplickom jarku, Na žompy, Dudniská, Nižná Šuňava, Koleso, Breziny, Piercok, Rumanová, Lisec, Za vrch, Cez chodník, Zadné lúky, Smuhy, Lány, Percok, Šesťdesiat artákov, Na Kôpky, Hoľa, Pri Bednárovom kúte, Mláky, Lopušná, Na kút, Nižné krivé, Niže dediny, Chotárny grúň, Ostrý hrb, Do dubrav, Čelo, Noviny, Červenice, Jamy, Háj, Stavec

Miesto, okres Poprad:, 16 z 16

Nad líščie diery, Nižné zadné hŕbky, Do hajika, Makoviská, Škvierčiny, Kopane, Za chotárnu, Pod Piercokom, Končiar, Závraty, Košariská, Predné hŕbky, Štôlsky les, Veľký Šum, Jedliny, Brušničnia, Medzi skalami, Hony, Proti mlynu, Košiarova

miesto inde

mesto Vysoké Tatry (283x), Tatranská Lomnica (154x), Liptovská Teplička (105x), Starý Smokovec (90x), Vernár (79x), Jánovce, okres PP (72x), Šuňava (64x), Nižná Šuňava (47x), Batizovce (44x), Spišské Bystré (42x), Poprad (39x), Štrbské Pleso (37x), Machalovce (35x), Vikartovce (34x), Švábovce (23x), Vyšná Šuňava (23x), Štrba (23x), Mengusovce (18x), Hôrka, okres PP (18x), Tatranská Javorina (15x), Hranovnica (14x), Ždiar (11x), Spišský Štiavnik (9x), Lučivná (9x), Štôla (8x), Kravany (8x), Tatranská Polianka (7x), Hozelec (7x), Spišská Teplica (6x), Vydrník (5x)
miesto v mesto Vysoké Tatry
miesto v Tatranská Lomnica
miesto v Liptovská Teplička

Podobné, okres Poprad:

1549x turistika, 920x miesto, 259x orientačný bod, 161x turistické informácie, 80x prístrešok, altánok, 45x orientačná mapa, 25x poľovnícky posed, 17x miesto na piknik, 10x ohnisko, 10x strom, 9x atrakcia, 8x chranený strom, 4x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Poprad

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-poprad.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.